kirpputori ja kierrätys ohjeet

Kierrätysohjeita

Vähennä jätettä lajittelemalla

Kierrätyksellä tarkoitetaan jätemateriaalien käyttämistä uusioraaka-aineena tuotannossa korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita.

Energiahyödyntämisessä jätteen energiasisältö otetaan käyttöön korvaamaan fossiilisia polttoaineita lämmön- ja sähköntuotannossa.

Iso osa kotitalousjätteestä on käypää uusioraaka-ainetta

Monet jätteet sisältävät kierrätettävää tai energiana hyödynnettävää materiaalia.

 • Kierrätettyä paperia käytetään paperimassan ja paperituotteiden valmistukseen.
 • Pahvista syntyy kartonkia.
 • Nestepakkauksista ja kotelopakkauksista tehdään hylsyjä paperi- ja kangasrullien sisään.
 • Lasi on lasipakkauksien ja lasivillan raaka-ainetta.
 • Kierrätettyä metallia hyödyntää teräs- ja metalliteollisuus.

Kierrätettävä jäte voi olla esimerkiksi kotitalous- tai teollisuusjätettä. Kierrätystä varten jäte tulee lajitella materiaalin mukaan. Kotitalousjätteestä voidaan lajitella erilleen ja hyödyntää esimerkiksi lasi, paperi, metallijäte, pahvit ja kartongit, biojäte sekä energian tuotantoon kelpaava jäte kuten tietyt muovit ja tekstiilit. Kaupungeissa on usein kierrätyskeskuksia, joihin voi viedä tarpeettomia tavaroita. Jokainen voi kierrättää myös myymällä itselleen turhia tavaroita kirpputorilla.

Lajittelematon sekajäte varastoidaan kaatopaikoille. Vaikka jätteiden kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina, kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt.

Lähteet

Tampereen kaupunki

Vähennä kulutusta

Suomalainen tuottaa kodissaan noin 200 kiloa jätettä vuodessa, josta biojätettä on noin kolmannes, paperia noin kolmannes ja kuivajätettä noin kolmannes. Välttämällä jätteiden syntyä ja kierrättämällä syntyvä jäte mahdollisimman hyvin jätemäärä voidaan pudottaa jopa kymmenesosaan.

Jätteiden synnyn ehkäisy on jätelain tärkein tavoite. Tavoite vaatii aivan toisenlaista ajattelutapaa kuin mihin olemme tottuneet länsimaisessa kulutusyhteisössä. Jokaisen hankinnan yhteydessä tulisikin miettiä sen tarpeellisuutta ja ympäristövaikutuksia. Jätteiden vähentämisen voi aloittaa helposti välttämällä kertakäyttötuotteita ja valitsemalla tilalle kierrätykseen sopivia, kestäviä materiaaleja.

Tässä yhteydessä puhutaan myös käsitteestä ekotehokkuus. Ekotehokkuus tarkoittaa, että tuotetaan enemmän hyötyä vähemmästä materiaalista ja energiasta. Luonnonvaroja käytetään vähemmän ja tehokkaammin. Jätelain mukaan tuotannon harjoittajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta ja että raaka-aineen käyttöä korvataan kierrätetyllä jätteellä.

Lähteet

Tampereen kaupunki

Ekomarttojen vinkkejä

 • Harkitse, mitä todella tarvitset ja mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä.
 • Älä osta mitään turhaa.
 • Vältä turhia pakkauksia ja tavaroita.
 • Lainaa, vuokraa ja käytä yhteisesti.
 • Valmista itse.
 • Hanki monikäyttöisiä tuotteita.
 • Tarjoa, suosi ja anna palveluja tuotteen sijasta.
 • Harrasta arki- ja hyötyliikuntaa.
 • Käytä joukkoliikennevälineitä, polkupyörää ja kimppakyytejä.
 • Valitse laadukkaita, pitkäikäisiä tuotteita.
 • Korjaa ja huolla tavaroita ja vaatteita.
 • Vaadi kunnon huolto- ja korjauspalveluja.
 • Muista kirpputorit ja kierrätyskeskukset.
 • Kierrätä ystävien kesken.
 • Suosi lähiruokaa.
 • Vältä lentämistä.
 • Palauta pullot ja tölkit.
 • Suosi kierrätettäviä tuotteita.
 • Lajittele jätteet.
 • Osta ympäristömerkittyjä tuotteita.

Lähteet

Martat

kierrätys